New entries

News

Współpraca w zakresie ubezpieczenia kredytu kupieckiego - broker

NOWELIZACJA USTAWY O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH

W czwartek 13 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zgodnie z zawartymi zmianami KUKE będzie mogło ubezpieczać firmy działające na Ukrainie, co będzie przełomowym krokiem ponieważ w ostatnim czasie ze względu na ocenę ryzyka było…


Wykres pokazujący spadek

Perspektywy dla polskich przedsiębiorców po I kwartale 2023 roku

Poprzedni rok zakończył się absolutnym rekordem, ponieważ liczba niewypłacalnych polskich firm wzrosła aż o 20% r/r/ . W 2023 r. prognozowany jest dalszy wzrost upadłości w tempie dwucyfrowym – o minimum 10-12%. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim niska…


Faktoring pełny - bez regresu

BGK przedłuża gwarancję limitu faktoringowego

Dobra wiadomość dla Przedsiębiorców korzystających z usługi faktoringu! Bank Gospodarstwa Krajowego przedłużył gwarancje spłaty limitów faktoringowych przeznaczonych dla przedsiębiorców korzystających z faktoringu i należących do kategorii MŚP lub będących dużymi przedsiębiorstwami. Termin: do 31 grudnia 2023r. Czym jest gwarancja limitu faktoringowego?…


Umowa upadłości

Inflacja, kryzys energetyczny i zwiększająca się niepewność – PAŹDZIERNIK 2022

Widoczny od kilku miesięcy spadek dostaw rosyjskiego gazu, wzrost niepewności politycznej oraz walka z inflacją skutkują obecnie wyższymi stopami procentowymi, wyższą inflacją, mniejszym wzrostem i ogólnie pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną. Według analityków Allianz Trade w IV kwartale bieżącego roku globalny wzrost…


Ubezpieczenia cybernetyczne

Nieprzewidywalność – domena obecnych czasów

Obecnie największą bolączką, szczególnie w kontekście gospodarki i biznesu jest nieprzewidywalność. Najpierw wybuch pandemii, następnie wojna na Ukrainie, a obecnie galopujący wzrost cen i stóp procentowych pokazują w jak niepewnych czasach żyjemy. Tak naprawdę wszystkie branże są narażone na skutki tych…


Wykres pokazujący spadek

Konsekwencje ekonomiczne wojny dla wielu sektorów

W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, na całym świecie zaszły wielkie zmiany, a wraz z nimi pojawiły się nowe zagrożenia. Przede wszystkim obecnie mamy do czynienia z wyższymi cenami surowców, co przekłada się na zwiększenie zagrożenia związanego z długotrwałą…


Podpisywanie umowy

Faktoring wygrywa z pandemią i notuje wzrosty w 2021r.

41% więcej przedsiębiorców korzysta z faktoringu niż miało to miejsce w poprzednim roku, łącznie 26 tys. firm. Instytucje faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktoringu sfinansowały, łącznie 362,4 mld zł wierzytelności. Faktorzy obsłużyli ponad 21 mln  faktur. Wszystkie działania Polskiego Związku Faktoringu…


Ważna rola ubezpieczeń cybernetycznych

OCZEKIWANY WZROST LICZBY NIEWYPŁACALNOŚCI W 2022r.

Polska jest jednym z niewielu krajów, w których w 2020r. liczba upadłości znacząco wzrosła w trakcie pandemii (+32%), podczas gdy w Bułgarii wzrost wyniósł zaledwie 4% (r/r). Ubezpieczyciel Euler Hermes szacuje, że liczba niewypłacalności w Polsce rośnie w dwa razy szybszym…


Umowa upadłości

Faktoring w dobie pandemii – czyli jak się ma branża faktoringu?

Po ponad półtorarocznej walce z pandemią i znacznym spowolnieniu rozwoju faktoringu w Polsce, wreszcie faktoring powrócił na właściwe tory. Wszyscy przyzwyczailiśmy się przez lata do dwucyfrowych wzrostów, jednak pandemia wywołała ostre wyhamowanie. Rok 2020 zakończył się 3% wzrostem obrotów faktoringowych w…


Ubezpieczenia cybernetyczne

Rosnąca rola ubezpieczeń cybernetycznych.

Od ponad roku świat zmaga się z falami pandemii Covid 19. Podczas częstych lokdownów w poszczególnych regionach życie wielu ludzi przeniosło się do sieci.  Nie służy już ona tylko do rozrywki czy  pozyskiwania informacji ale stanowi medium do kontaktu z otaczającą…