Aktualności

NOWELIZACJA USTAWY O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH

W czwartek 13 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zgodnie z zawartymi zmianami KUKE będzie mogło ubezpieczać firmy działające na Ukrainie, co będzie przełomowym krokiem ponieważ w ostatnim czasie ze względu na ocenę ryzyka było to niemożliwe. A polskie firmy czekały na tę zmianę i możliwość odnowienia ubezpieczeń na ukraińskie podmioty.

Dodatkowo projekt ustawy rozszerza katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz rozszerzona będzie lista podmiotów mających możliwość  korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych – między innymi podmioty publiczne i prywatne, które podpisują kontrakty lub dotyczą inwestycji  związanych z transformacją energetyczną w Polsce. Nowo stworzone przepisy umożliwią reasekurację zakładów ubezpieczeń w sytuacji zaistnienia ponadprzeciętnego ryzyka albo braku możliwości pozyskania reasekuracji na komercyjnym rynku. Te zmiany mają na celu wsparcie aktywizacji działań, które mają zmniejszać i/lub łagodzić negatywne zmiany klimatu oraz odcięcie się od surowców energetycznych z Rosji, co jest związane z obecną sytuacją geopolityczną.

Zgodnie z projektem przepisów Ubezpieczyciel będzie miał możliwość rozszerzenia swojej oferty o ubezpieczenia zwrotu zaliczki, która została zapłacona na poczet dostawy importowej z kraju o tak zwanym ryzyku nierynkowym przez ubezpieczającego. Jest to odpowiedź na zgłaszane potrzeby przez polskich przedsiębiorców między innymi z branży stalowej, samochodowej czy meblarskiej. Nowością będzie również możliwość – na równi z firmami polskimi – ubezpieczenia polskich oddziałów przedsiębiorców zagranicznych pod warunkiem ‘local contentu’, czyli zamówienia części towarów lub usług w polskich firmach. Co w efekcie zwiększy bezpieczeństwo transakcji zagranicznych tych firm oraz przyczyni się do rozwoju. W konsekwencji to rozwiązanie pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększy finalnie przychody do budżetu państwa choćby ze składek na ubezpieczenia społeczne.