Ubezpieczenia Grupowe na życie oraz pracowników Poznań

Ubezpieczenie Grupowe pracowników na życie

Ubezpieczenie grupowe na życie jest stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie zdrowia i życia ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin. Dzięki ubezpieczeniu pracownik posiada zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Ubezpieczenie grupowe pracowników gwarantuje zarówno ubezpieczonemu i jego bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: naturalny zgon ubezpieczonego lub członków  jego rodziny, śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, urodzenie się dziecka, pobyty ubezpieczonego w szpitalu, poważne zachorowanie ubezpieczonego lub członka jego rodziny i wiele innych.

Ubezpieczenia grupowe na życie Poznań - bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny

Ochrona, jaką gwarantuje ubezpieczenie zakupione w miejscu pracy zazwyczaj jest niezwykle szeroka. Warto pamiętać, że na przestrzeni lat, które planujemy spędzić w danym zakładzie pracy, powyższych zdarzeń może wystąpić kilka. Nawet niedługi i niezbyt poważny pobyt w szpitalu może spowodować, że Ubezpieczony otrzyma odszkodowanie.

Wielkim plusem ubezpieczenia grupowego jest cena. To z reguły koszt około 40-50 zł miesięcznie. Wysokość składki jest podyktowana stopniem ryzyka – np. wypadek przy pracy nie zdarza się na co dzień, a ponieważ ubezpieczeni są wszyscy pracownicy (najczęściej do 50 osób), ryzyko rozkłada się między wszystkich zatrudnionych, którzy nie zapłacą tyle, ile za indywidualną ochronę.

Dlaczego warto wdrożyć ubezpieczenie grupowe pracowników na życie

ubezpieczenie grupowe pracowników - dlaczego warto?Ubezpieczenie na życie może być odpowiedzią na większość obaw współczesnego społeczeństwa. Jak bowiem wykazało przeprowadzone w 2020 i 2021 roku badanie Polskiej Izby Ubezpieczeń zatytułowane “Mapa ryzyka Polaków”, w “10” zdarzeń, których najbardziej się boimy, 8 pierwszych pozycji związana jest bezpośrednio lub pośrednio z utratą życia lub zdrowia.

Dzięki ubezpieczeniu na życie możemy uchronić się przed finansowymi skutkami niechcianych zdarzeń, takimi jak: śmierć lub ciężka choroba najbliższej osoby, nasza poważna choroba (w tym nowotwór), utrata sprawności, wypadek samochodowy i nie tylko.

Dodatkowo, wyniki badań pokazują, że ubezpieczenie na życie jest jednym z najważniejszych benefitów dla pracowników – wskazało je aż 31% badanych w Raporcie ManpowerGroup i HRlink „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców”. Na 1. miejscu najbardziej pożądanych dodatków pozapłacowych plasuje się prywatna opieka medyczna, a jak wiadomo ochrona życia i zdrowia są ściśle powiązane ze sobą.

Ubezpieczenie grupowe – korzyści dla pracodawcy

 • pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej
 • zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy
 • skuteczne wspomaganie zarządzania firmą dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej

Ubezpieczenie grupowe – korzyści dla pracownika

 • pomoc finansowa dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci lub choroby
 • pełna ochrona przy znacznie niższej składce, niż w przypadku zawarcia polisy indywidualnej
 • otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin dziecka, śmierci rodziców bądź teściów
 • wypłacane świadczenia ubezpieczeniowe zwolnione są z podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn

Ubezpieczenia Zdrowotne

ubezpieczenie grupowe na życie PoznańPolska Izba Ubezpieczeń podaje, że już ponad 750 tysięcy osób korzysta z prywatnych ubezpieczeń medycznych. Długie listy oczekiwania do specjalisty czy też niekończące się kolejki w przychodniach publicznej opieki zdrowotnej powodują, że coraz więcej Polaków zaczyna interesować się rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych i składnia się do leczenia prywatnego.

Korzyści grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracodawcy:

 • pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej
 • opłaty abonamentowe można wliczyć w koszty prowadzenia działalności
 • mniejsza absencja pracowników
 • dodatkowy czynnik motywacyjny dla pracownika
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku pracy
 • ubezpieczenie grupowe pracowników zapewnia środki  na leczenie, co pozwala znacznie skrócić okres ich rekonwalescencji po chorobie lub wypadku. Pracownik dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymał jako świadczenie z ubezpieczenia grupowego ma więc szansę na szybszy powrót do normalnego życia i pracy

Ubezpieczenie grupowe pracowników – korzyści:

 • pracownicy mają możliwość korzystania bezpłatnie z badań, prywatnych lekarzy unikając przy tym kolejek
 • pracownik 25- letni i 50 -letni w jednakowy sposób korzysta z usług ubezpieczyciela za taką samą cenę
 • polisa grupowa jest zdecydowanie tańsza niż ubezpieczenie indywidualne
 • nie jest potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego, kiedy wybieramy się do specjalisty (tak jak w przypadku abonamentu medycznego)
 • do  polisy ubezpieczenia grupowego mogą przystąpić także bliscy osoby zatrudnionej – współmałżonek lub dzieci, a ubezpieczenia pozwalają na uzyskanie dodatkowych świadczeń, na przykład od sytuacji zgonu bliższego członka rodziny, czy z okazji narodzin dziecka, urazu ciała, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i rehabilitacji. Inaczej niż w polisie indywidualnej – grupowe ubezpieczenie na życie to gotowy pakiet ryzyk, których może być od kilku do kilkudziesięciu
 • szybki proces wypłaty świadczeń z tytułu polisy ubezpieczenia grupowego, co często ma niebagatelną wartość dla osób poszkodowanych
 • w przypadku umów grupowego ubezpieczenia na życie pracodawca może ubiegać się o skrócenie lub całkowite zniesienie okresu karencji. Istnieje również możliwość zmiany wysokości zakresu, wysokości świadczeń oraz wysokości składek w każdą rocznicę polisy, gdyż umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawierana jest na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Ubezpieczenia grupowe Poznań i nie tylko

Jesteśmy firmą, która posiada siedzibę główną w Poznaniu, ale swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na:

Ubezpieczenia Należności
Ubezpieczenia Majątkowe
Faktoring