Ubezpieczenia Grupowe

Ubezpieczenia Grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie jest stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie zdrowia i życia ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin. Dzięki ubezpieczeniu pracownik posiada zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Ubezpieczenie grupowe – korzyści dla pracodawcy

 • pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej
 • zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy
 • skuteczne wspomaganie zarządzania firmą dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej

 

Ubezpieczenie grupowe – korzyści dla pracownika

 • pomoc finansowa dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci lub choroby
 • pełna ochrona przy znacznie niższej składce, niż w przypadku zawarcia polisy indywidualnej
 • otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin dziecka, śmierci rodziców bądź teściów
 • wypłacane świadczenia ubezpieczeniowe zwolnione są z podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn

 


 

Ubezpieczenia Zdrowotne

Polska Izba Ubezpieczeń podaje, że już ponad 750 tysięcy osób korzysta z prywatnych ubezpieczeń medycznych. Długie listy oczekiwania do specjalisty czy też niekończące się kolejki w przychodniach publicznej opieki zdrowotnej powodują, że coraz więcej Polaków zaczyna interesować się rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych i składnia się do leczenia prywatnego.

Korzyści grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracodawcy:

 • pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej
 • opłaty abonamentowe można wliczyć w koszty prowadzenia działalności
 • mniejsza absencja pracowników
 • dodatkowy czynnik motywacyjny dla pracownika
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku pracy

 

Korzyści grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników:

 • pracownicy mają możliwość korzystania bezpłatnie z badań, prywatnych lekarzy unikając przy tym kolejek
 • pracownik 25- letni i 50 -letni w jednakowy sposób korzysta z usług ubezpieczyciela za taką samą cenę
 • polisa grupowa jest zdecydowanie tańsza niż ubezpieczenie indywidualne
 • nie jest potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego, kiedy wybieramy się do specjalisty (tak jak w przypadku abonamentu medycznego)
 • zatrudnione osoby mogą taniej wykupić ubezpieczenia zdrowotne dla swoje rodziny

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na:

Ubezpieczenia Należności
Ubezpieczenia Majątkowe
Faktoring