Faktoring usługa faktoringu, faktoring dla firm, faktoring wierzytelności
oraz ubezpieczenie należności faktoringowych

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez faktora (firmę faktoringową) od faktoranta (przedsiębiorstwa) należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu faktorant uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury.

Faktoring - usługa faktoringu, faktoring dla firm

Kiedy korzystać z faktoringu?

 • Rozwój firmy – rozwijając własną firmę zwiększamy sprzedaż, optymalizujemy zyski, zwiększamy produkcję, kupujemy więcej materiałów niezbędnych do produkcji, zatrudniamy więcej specjalistów, wydłużamy terminy płatności, aby uatrakcyjnić i zadowolić kontrahentów, wszystko to powoduje zaangażowanie własnych środków finansowych – tu na pomoc przychodzi faktoring
 • Zatory płatnicze – 30,45,90, czy 120 dni? Terminy płatności bywają różne, wszystko zależy od ustaleń z kontrahentem. Jednak termin płatności to jedno, a drugie, ważniejsze to kiedy faktycznie kontrahent zapłaci? Czasami środki finansowe mogą być zamrożone wiele dni po terminie tu idealnie pasuje faktoring, który rozmraża Twoje należności tuż po pojawieniu się faktury.
 • Eksport – odmienna kultura biznesowa, obcy język, lokalne przepisy prawa oraz terminy płatności, zwyczajowo przyjęte w danym kraju. To wszystko sprawia, że wymiana handlowa z zagranicznymi partnerami może przysporzyć wielu problemów formalnych i finansowych – faktoring wyręczy eksportera w tych trudach.

Korzyści płynące z faktoringu:

 • poprawa płynności finansowej
 • możliwość zaoferowania dotychczasowym odbiorcom dłuższych terminów płatności
 • likwidacja zatorów płatniczych poprzez uzyskanie natychmiastowej zapłaty
 • poprawa moralności płatniczej kontrahentów
 • redukcja kosztów administracyjnych
 • poprawa wskaźników finansowych
 • możliwość uzyskania rabatów u dostawców z tytułu szybszych płatności
 • możliwość zwiększenia obrotów bez angażowania dodatkowych środków finansowych.

Ubezpieczenie należności faktoringowych – rodzaje faktoringu

 • Faktoring pełny (bez regresu)
 • Faktoring niepełny (z regresem)
 • Faktoring cichy
 • Faktoring odwrotny
 • Faktoring mieszany – kombinacja powyższych rozwiązań, szyty indywidualnie na miarę, według potrzeb klienta – to nasza specjalność!

 


 

Faktoring pełny (bez regresu) – bezpieczny rozwój Twojej firmy

Faktoring pełny - ubezpieczenie należności faktoringowych
Faktoring z przejęciem ryzyka, zapewnia nie tylko finansowanie należności odbiorców, ale również bezpieczny ich spływ.

Dzięki połączeniu finansowania i ubezpieczenia należności otrzymujemy najważniejszy dla przedsiębiorcy efekt, czyli bezpieczny rozwój firmy.

Faktoring pełny może być opary o polisę ubezpieczenia należności, którą posiada już klient. Wtedy na mocy trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy klientem, faktorem a towarzystwem ubezpieczeniowym, faktor wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z polisy ubezpieczenia należności. Od tego momentu wszelkie prawa, ale i obowiązki wynikające z polisy ciążą na Faktorze.

Jeśli klient nie posiada własnej polisy, faktor udostępnia klientowi swoją polisę ubezpieczenia należności – efekt jest dokładnie taki sam.

KORZYŚCI:

 • pewna zapłata za dostarczony towar natychmiast po wystawieniu faktury,
 • poprawa płynności finansowej firmy,
 • zabezpieczenie się przed ryzykiem braku zapłaty przez odbiorcę,
 • poprawa struktury bilansu, poprzez trwałe wyksięgowanie należności krótkoterminowych z bilansu,
 • możliwość weryfikacji odbiorców, sprawdzania i ustalania kredytów kupieckich,
 • odciążenie od czynności monitoringu i windykacji należności

 


 

Faktoring niepełny (z regresem) – finasowanie dopasowane do Twoich potrzeb

Faktoring niepełny to natychmiastowe rozmrożenie Twoich należności. Zapłata z faktur sprzedażowych pojawi się na koncie firmowym, nie za 30, 60, 90 dni, lecz natychmiast po wystawieniu faktur. Płynność finansowa przedsiębiorstwa poprawia się wraz z dopływem środków od faktora.

Dzięki szybkiemu spływowi należności zyskujesz możliwość terminowej bądź nawet przedwczesnej zapłaty za dostawę towarów. W oczach dostawców jesteś rzetelnym i wiarygodnym partnerem, co daje możliwość uzyskania skont i rabatów.

Faktoring niepełny to szybki dostęp do gotówki oraz profesjonalny proces zarządzania, monitoringu i dochodzenia należności.
KORZYŚCI:

 • poprawa płynności finansowej firmy
 • natychmiastowa zapłata za zrealizowaną sprzedaż
 • poprawa moralności płatniczej odbiorców
 • odciążenie od czynności monitoringu i windykacji należności
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość wydłużania odbiorcom terminów płatności
 • możliwość szybkiej spłaty zobowiązań u dostawców

 


 

Faktoring cichy – finasowanie faktur bez informowania odbiorcy

Faktoring cichy - finansowanie faktur ubezpieczenie należności faktoring

Faktoring cichy (tajny) – to natychmiastowe rozmrożenie Twoich należności bez wiedzy odbiorcy.

Zyskujesz finansowanie należności, jednak bez dodatkowych atutów usługi faktoringu (sprawdzenia odbiorcy, monitoringu płatności, dochodzenia należności). Odbiorca nie jest w żaden sposób informowany o cesji wierzytelności. Dlatego faktoring cichy ma charakter pożyczki, a tym samym jest obarczonym większym ryzykiem braku zapłaty ze strony odbiorcy. Jednak są sytuacje, kiedy nie chcemy z różnych względów informować odbiorcę o zbyciu wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego, w takim przypadku faktoring cichy jest dobrym rozwiązaniem.
KORZYŚCI:

 • poprawa płynności finansowej firmy
 • natychmiastowa zapłata za zrealizowaną sprzedaż
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość wydłużania odbiorcom terminów płatności
 • możliwość szybkiej spłaty zobowiązań u dostawców

 


 

Faktoring odwrotny – finasowanie zobowiązań wobec dostawców

Faktoring odwrotny – to krótkoterminowe finansowanie obrotowe, które polega na finansowaniu zobowiązań wobec dostawców.

Usługa ta daje duże możliwość wynegocjowania lepszych warunków handlowych, rabatów w zamian za terminowe lub wcześniejsze regulowanie zobowiązań. W oczach dostawców jeszcze bardziej zwiększasz swoją wiarygodność i rzetelność, a od faktora otrzymujesz dodatkowy termin na spłatę zobowiązania.
KORZYŚCI:

 • zwiększenie wiarygodności w oczach dostawców
 • rzetelność i terminowość w spłacaniu zobowiązań wobec dostawców towarów
 • możliwość uzyskania rabatów za wcześniejszą płatność
 • możliwość zwiększenia kredytu kupieckiego u dostawców odciążenie od czynności związanych z zarządzaniem zobowiązaniami

 


Faktoring mieszany, czyli niestandardowe rozwiązania – usługa uszyta na miarę Twoich potrzeb.

Dla zespołu Unity Centrum nie ma tematów niemożliwych, są jedynie trudniejsze do rozwiązania, ale od tego jesteśmy, aby kreatywnie i konstruktywnie podchodzić do potrzeb Klienta. Jesteśmy grupą do zadań specjalnych, dzięki naszemu 18-letniemu doświadczeniu w branży faktoringowej, znajomością rynku faktoringowego, wiedzy na temat usług świadczonych przez faktorów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, nie boimy się żadnych wyzwań i trudnych zadań. Przekonali się o tym nasi Klienci, którzy korzystają z różnych niestandardowych rozwiązań.

W większości są to nasze autorskie rozwiązania. Dlatego jeśli standardowa usługa faktoringu jest dla Ciebie niewystarczająca zapraszamy do kontaktu.

Wykorzystamy wszystkie możliwe narzędzia, nasze wieloletnie doświadczenie oraz nieszablonowe myślenie, aby usługa faktoringu była dla Ciebie narzędziem pozwalającym na bezpieczny rozwój Twojej firmy.

Mamy narzędzia i wiedzę, której nie boimy się użyć!

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na:

Ubezpieczenia Należności
Ubezpieczenia Majątkowe
Ubezpieczenia Grupowe