Ubezpieczenia Należności transakcji handlowych odzyskiwanie odszkodowań i wierzytelności, sprzedaż długu, zarządzanie należnościami

Unity Centrum Ubezpieczeń Należności Sp. z o.o. jest jedną z największych firm brokerskich w Polsce wyspecjalizowanych  w tematyce ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Dzięki zdobytej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży ubezpieczeń należności, pomagamy  naszym Klientom w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem handlowym.

W związku z utrzymującą się w ostatnim czasie niestabilną sytuacją gospodarczą,  coraz więcej firm dostrzega potrzebę zabezpieczenia spływu swoich należności handlowych.  Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczania ryzyka handlowego.

Broker ubezpieczeniowy oferujący ubezpieczenie należności i kredytu kupieckiego

Ubezpieczeniem należności możemy obejmować zarówno cały portfel odbiorców, część portfela (kraj, eksport, wybranych kontrahentów) czy nawet pojedynczych odbiorców. Na rynku dostępne są także ubezpieczenia z gwarancjami Skarbu Państwa, czy też ubezpieczenia nadwyżkowe (ponad limit oferowany przez aktualnego ubezpieczyciela).

Każda branża cechuje się swoją specyfiką, każda firma potrzebuje innych rozwiązań, dlatego nieustannie monitorujemy zmiany zachodzące na polskim i zagranicznym rynku ubezpieczeń należności. Dzięki temu możemy zaproponować naszym Klientom najlepsze rozwiązania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad ubezpieczeniem swoich transakcji handlowych, jesteśmy dla Państwa właściwym partnerem. Krok po kroku przeprowadzimy Państwa przez proces negocjacji z zakładami ubezpieczeń i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie. W przypadku, gdy korzystacie już Państwo z polisy ubezpieczenia kredytu kupieckiego możemy, wykorzystując naszą wiedzę, dokonać jej audytu i zaproponować wprowadzenie niezbędnych zmian.

W ramach Unity Centrum Ubezpieczeń Należności Sp. z o.o. naszym Klientom zapewniamy:

  • przygotowanie programu ubezpieczenia kredytu kupieckiego, uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. W związku z tym, że w całej Polsce obsługujemy kilkaset polis ubezpieczenia należności, jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom sprawdzone i przetestowane w praktyce rozwiązania,
  • przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami. Zapytanie ofertowe wysyłamy do największych Zakładów Ubezpieczeniowych działających w Polsce. Po zebraniu ofert często organizujemy spotkania negocjacyjne w siedzibie Klienta celem dalszych negocjacji parametrów merytorycznych kosztowych oraz limitowych,
  • przygotowanie rekomendacji brokerskiej, w której w jasny i czytelny dla Klienta sposób porównujemy zebrane oferty oraz rekomendujemy najlepszą propozycję,
  • wsparcie naszego działu polis w trakcie funkcjonowania polisy (bieżące sprawy, negocjacje limitów, szkolenia).

 

Na czym polega ubezpieczenie należności?

Współpraca z kontrahentami i wystawianie im faktur z odroczonym terminem płatności, wiąże się z niepewnością oraz ryzykiem braku zapłaty.
Ubezpieczenie należności handlowych - broker oferujący ubezpieczenie płatności faktur Ubezpieczenie płatności faktur jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczania ryzyka nieuregulowania faktur za dostarczone towary bądź wykonane usługi, wypadkiem prawnym oraz przed faktyczną niewypłacalnością. W sytuacji braku płatności posiadana polisa umożliwia Państwu skorzystanie z windykacji oferowanej przez Zakłady Ubezpieczeń, a w przypadku braku skuteczności podjętych działań windykacyjnych, ubezpieczenie od niezapłaconych faktur zadziała, skutkując wypłatą odszkodowania.

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia płatności faktur mają Państwo możliwość składania wniosków o limity kredytowe na swoich odbiorców, którzy po pozytywnej ocenie przez analityków mogą być objęci ochroną ubezpieczeniową. W polisach najczęściej funkcjonuje również tzw. limit automatyczny – czyli możliwość ubezpieczania mniejszych kontrahentów bez udziału analityków ubezpieczeniowych. Dzięki posiadaniu ochrony ubezpieczeniowej sytuacja finansowa Państwa odbiorców jest na bieżąco monitorowana przez Ubezpieczyciela i z upływem czasu może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie wysokości posiadanych limitów.

 

Jakie są korzyści z posiadania ubezpieczenia kredytu kupieckiego?

Posiadając produkt, jakim jest ubezpieczenie należności zyskują Państwo, oprócz zabezpieczenia swoich należności, dostęp do informacji dotyczących sytuacji finansowej swoich odbiorców. ubezpieczenia kredytów kupieckich - broker ubezpieczeniowy poznań Umowa ubezpieczenia od braku płatności faktur skutkuje przejęciem przez Ubezpieczyciela ryzyka transakcji, dzięki czemu mają Państwo gwarancje spływu należności. Współpraca z kontrahentami zostaje zabezpieczona. Jest to narzędzie, które ułatwia i pomaga w monitorowaniu oraz zarządzaniu należnościami, obniża koszty działalności (koszty monitorowania spływu należności oraz koszty windykacyjne). Polisa częściowo Państwa odciąża, dzięki czemu mogą się Państwo skupić na innych obszarach działalności firmy, jej rozwoju oraz celach strategicznych. Dużą przewagą, jaką daje ubezpieczenie od niezapłaconych faktur jest podniesienie wiarygodności Państwa firmy wobec instytucji finansowych, co w konsekwencji daje lepszą pozycję negocjacyjną przy ustalaniu warunków współpracy oraz uzyskaniu dodatkowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę relacje z kontrahentami oraz chęć ekspansji na nowe rynki – ubezpieczenie kredytu kupieckiego obniża, a nawet przełamuje część barier wejścia na nowe, specyficzne rynki. Dostarcza również bardzo istotne informacje na temat potencjalnych kontrahentów, a w szczególności na temat ich kondycji finansowej oraz zachowań płatniczych. Ponadto, mają Państwo dostęp do większego zakresu wiedzy na temat ogólnej sytuacji danego kraju oraz konkretnego rynku, na którym chcą Państwo działać i jego specyfiki.

Od czego chroni ubezpieczenie należności handlowych?

Ubezpieczenie należności handlowych chroni Państwa faktury w przypadku braku zapłaty przez kontrahentów. Wypadki, jakie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego to przede wszystkim faktyczna niewypłacalność przedsiębiorstwa, która występuje w sytuacji braku skuteczności windykacji prowadzonej przez Ubezpieczyciela w określonym dla umowy terminie oraz wypadek z tytułu prawnej niewypłacalności, czyli sytuacje obejmujące między innymi: upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego klienta, postępowania układowego klienta lub postępowania sanacyjnego. Jeśli zajdzie któraś z wymienionych wyżej sytuacji, to po dostarczeniu wymaganych dokumentów do Ubezpieczyciela otrzymają Państwo odszkodowanie dotyczące należności, od danego kontrahenta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na:

Ubezpieczenia Majątkowe
Ubezpieczenia Grupowe
Faktoring

FAQ – najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem należności

Problemy z nierzetelnym kontrahentem mogą przyczynić się nawet do utracenia płynności finansowej przez firmę. Bardzo dobrym rozwiązaniem mającym na celu zabezpieczenie faktur i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Państwa firmy jest ubezpieczenie należności handlowych. Warto zdecydować się na ochronę każdej transakcji, co pozwala uniknąć problemów z brakiem płatności. Broker z naszego biura pomoże znaleźć najlepsze rozwiązania w tym zakresie dostosowane do Państwa potrzeb – zapraszamy do kontaktu!

Niewypłacalność partnera biznesowego bądź klienta to jeden z głównych powodów, który prowadzi do braku uregulowania należności handlowych. Odzyskanie środków z zadłużenia to najczęściej długi proces. Bywa on nieskuteczny, co z kolei naraża firmę na straty. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest w takim wypadku doskonałym wsparciem. Transakcja zostaje ochroniona w określonym stopniu – najczęściej do około 90% pełnej kwoty, którą kontrahent jest winien przedsiębiorcy.

W momencie wystąpienia opisywanego problemu właściciel działalności po przeprowadzeniu postępowania windykacyjnego przez Ubezpieczyciela i braku jego skuteczności otrzymuje środki w danej wysokości. Dzięki nim faktura staje się opłacona w znacznej części. Nasi brokerzy podpowiadają, który ze sposobów ochrony interesów konkretnej firmy będzie najskuteczniejszy.

Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa – wynika to z konieczności wyliczenia indywidualnej składki dla danego przedsiębiorstwa. Ubezpieczenia transakcji gwarantujące wypłatę środków przy problemach z otrzymaniem należności handlowych dostosowuje się do charakterystyki funkcjonowania danego podmiotu gospodarczego, a także osiąganej przez niego średniej wartości sprzedaży. Powinna ona wynosić przynajmniej około 5 milionów złotych rocznie. Przy chęci uniknięcia utraty środków z powodu nieopłaconych faktur taka polisa będzie tym samym doskonałym rozwiązaniem głównie dla średnich i dużych działalności.

Koszty jej nabycia są też uzależnione od liczby i wartości uzyskanych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia należności handlowych w przeszłości. Pod uwagę brokerzy biorą również branżę, w której funkcjonuje konkretna firma, a także samych kontrahentów, oceniając ryzyko występowania opisywanego problemu. Wspomniane sposoby pozwalają na szybkie otrzymanie środków z zaległych faktur i tym samym ochronę przed brakiem płatności.

Nierzetelni partnerzy biznesowi bardzo często przyczyniają się nawet do upadku przedsiębiorstw. Brak płynności finansowej spowodowany powstawaniem kolejnych należności handlowych to dla wielu działalności ogromne utrudnienie w realizacji kolejnych zleceń czy rozwoju. Ubezpieczenie faktur jest tym samym istotnym elementem prowadzenia podmiotu gospodarczego.

W firmach mających problem z finalizowaniem transakcji, np. ze względu na niewypłacalność kontrahenta, niezapłacone należności stanowią nawet ponad połowę wartości aktywów. Brak środków staje się przez to szybko widoczny i wyraźny, co z kolei przekłada się na wydajność przedsiębiorstwa, brak możliwości zawierania i realizowania nowych kontraktów oraz problemy w zakresie wypracowywania przychodów. Przy braku odpowiednich środków trudniejsze staje się też inwestowanie. Warto więc postawić na ubezpieczenie należności handlowych – nasz broker dopasuje ofertę w taki sposób, by była ona korzystna finansowo i tym samym dopasowana do konkretnej działalności.

Wspomniany wcześniej limit średniej rocznej wartości sprzedaży sprawia, że opisywana ochrona transakcji poprzez wypłatę środków z zaległych faktur, jest najlepszym wyborem dla średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Również i dla małych firm jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania pomagające w odzyskaniu pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów. Ubezpieczenie należności handlowych brokerzy dostosowują do charakterystyki działalności, biorąc pod uwagę zarówno wymienioną już średnią wartość sprzedaży w ciągu roku obrotowego, ale też branżę i dostępne dla niej mechanizmy zarządzania ryzykiem.

Właścicielom niewielkich przedsiębiorstw zalecamy odbycie konsultacji z naszymi specjalistami. Jesteśmy pewni, że znajdą oni rozwiązania najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, w tym również w zakresie ubezpieczenia umożliwiającego otrzymanie środków z nieopłaconych faktur.

Przy współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi istnieje ryzyko np. nałożenia przez rząd panujący w kraju kontrahenta embarga na konkretne produkty będące przedmiotem transakcji między dwoma podmiotami. Niewypłacalność bywa także wynikiem konfliktów zbrojnych czy wprowadzenia nowych ustaw lub sankcji uniemożliwiających finalizację danego zlecenia. Odzyskanie należności nierzadko staje się w takim wypadku utrudnione. Ubezpieczenie należności handlowych zaproponowane przez naszych brokerów to bardzo skuteczna ochrona przed brakiem płatności. Polisa gwarantuje wsparcie finansowe, gdy dochodzi do różnego rodzaju wydarzeń politycznych mających kluczowy wpływ na brak uzyskania środków w pierwszym terminie.

Oprócz kluczowego aspektu dotyczącego zabezpieczenia transakcji handlowych przed brakiem płatności ze strony kontrahentów, co może skutkować nawet utratą płynności finansowej firmy ubezpieczenie należności daje również inne korzyści.

Dzięki zabezpieczeniu transakcji handlowych z kontrahentami pojawia się możliwość oferowania wydłużenia terminów płatności oraz korzystniejszych warunków współpracy, co w konsekwencji powoduje wzrost konkurencyjności.

Profesjonalna ocena firm przez Ubezpieczyciela ogranicza ryzyko wyboru nierzetelnych kontrahentów oraz daje większą wiedzę na temat ich kondycji finansowej oraz zachowań płatniczych. Przez zabezpieczenie tego aspektu mają Państwo możliwość skupienia się na celach strategicznych przedsiębiorstwa oraz podstawowej działalności.

Posiadanie umowy ubezpieczenia należności pozwala również ograniczyć koszty związane z windykacją należności oraz samodzielnym monitorowaniem sytuacji finansowej kontrahentów.