Ubezpieczenia Należności odzyskiwanie odszkodowań, sprzedaż długu, zarządzanie należnościami

Unity Centrum Ubezpieczeń Należności Sp. z o.o. jest jedną z największych firm brokerskich w Polsce wyspecjalizowanych  w tematyce ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Dzięki zdobytej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży ubezpieczeń należności, pomagamy  naszym Klientom w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem handlowym.

W związku z utrzymującą się w ostatnim czasie niestabilną sytuacją gospodarczą,  coraz więcej firm dostrzega potrzebę zabezpieczenia spływu swoich należności handlowych.  Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczania ryzyka handlowego.

Broker oferujący ubezpieczenie należności

Ubezpieczeniem należności możemy obejmować zarówno cały portfel odbiorców, część portfela (kraj, eksport, wybranych kontrahentów) czy nawet pojedynczych odbiorców. Na rynku dostępne są także ubezpieczenia z gwarancjami Skarbu Państwa, czy też ubezpieczenia nadwyżkowe (ponad limit oferowany przez aktualnego ubezpieczyciela).

Każda branża cechuje się swoją specyfiką, każda firma potrzebuje innych rozwiązań, dlatego nieustannie monitorujemy zmiany zachodzące na polskim i zagranicznym rynku ubezpieczeń należności. Dzięki temu możemy zaproponować naszym Klientom najlepsze rozwiązania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad ubezpieczeniem swoich transakcji handlowych, jesteśmy dla Państwa właściwym partnerem. Krok po kroku przeprowadzimy Państwa przez proces negocjacji z zakładami ubezpieczeń i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie. W przypadku, gdy korzystacie już Państwo z polisy ubezpieczenia kredytu kupieckiego możemy, wykorzystując naszą wiedzę, dokonać jej audytu i zaproponować wprowadzenie niezbędnych zmian.

W ramach Unity Centrum Ubezpieczeń Należności Sp. z o.o. naszym Klientom zapewniamy:

  • przygotowanie programu ubezpieczenia kredytu kupieckiego, uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. W związku z tym, że w całej Polsce obsługujemy kilkaset polis ubezpieczenia należności, jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom sprawdzone i przetestowane w praktyce rozwiązania,
  • przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami. Zapytanie ofertowe wysyłamy do największych Zakładów Ubezpieczeniowych działających w Polsce. Po zebraniu ofert często organizujemy spotkania negocjacyjne w siedzibie Klienta celem dalszych negocjacji parametrów merytorycznych kosztowych oraz limitowych,
  • przygotowanie rekomendacji brokerskiej, w której w jasny i czytelny dla Klienta sposób porównujemy zebrane oferty oraz rekomendujemy najlepszą propozycję,
  • wsparcie naszego działu polis w trakcie funkcjonowania polisy (bieżące sprawy, negocjacje limitów, szkolenia).

 

Na czym polega ubezpieczenie należności?

Współpraca z kontrahentami i wystawianie im faktur z odroczonym terminem płatności, wiąże się z niepewnością oraz ryzykiem braku zapłaty.
Ubezpieczenie należności handlowych - broker oferujący ubezpieczenie płatności faktur Ubezpieczenie płatności faktur jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczania ryzyka nieuregulowania faktur za dostarczone towary bądź wykonane usługi, wypadkiem prawnym oraz przed wszelkiego rodzaju przyczynami zewnętrznymi, jak na przykład decyzje polityczne w kraju kontrahenta, sankcje czy siłę wyższą. W sytuacji braku płatności posiadana polisa umożliwia Państwu skorzystanie z windykacji oferowanej przez Zakłady Ubezpieczeń, a w przypadku braku skuteczności podjętych działań windykacyjnych, ubezpieczenie od niezapłaconych faktur zadziała, skutkując wypłatą odszkodowania.

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia płatności faktur mają Państwo możliwość składania wniosków o limity kredytowe na swoich odbiorców, którzy po pozytywnej ocenie przez analityków mogą być objęci ochroną ubezpieczeniową. W polisach najczęściej funkcjonuje również tzw. limit automatyczny – czyli możliwość ubezpieczania mniejszych kontrahentów bez udziału analityków ubezpieczeniowych. Dzięki posiadaniu ochrony ubezpieczeniowej sytuacja finansowa Państwa odbiorców jest na bieżąco monitorowana przez Ubezpieczyciela i z upływem czasu może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie wysokości posiadanych limitów.

 

Jakie są korzyści z posiadania ubezpieczenia kredytu kupieckiego?

Posiadając produkt, jakim jest ubezpieczenie należności zyskują Państwo, oprócz zabezpieczenia swoich należności, dostęp do informacji dotyczących sytuacji finansowej swoich odbiorców. Współpraca w zakresie ubezpieczenia kredytu kupieckiego - broker Umowa ubezpieczenia od braku płatności faktur skutkuje przejęciem przez Ubezpieczyciela ryzyka transakcji, dzięki czemu mają Państwo gwarancje spływu należności. Współpraca z kontrahentami zostaje zabezpieczona. Jest to narzędzie, które ułatwia i pomaga w monitorowaniu oraz zarządzaniu należnościami, obniża koszty działalności (koszty monitorowania spływu należności oraz koszty windykacyjne). Polisa częściowo Państwa odciąża, dzięki czemu mogą się Państwo skupić na innych obszarach działalności firmy, jej rozwoju oraz celach strategicznych. Dużą przewagą, jaką daje ubezpieczenie od niezapłaconych faktur jest podniesienie wiarygodności Państwa firmy wobec instytucji finansowych, co w konsekwencji daje lepszą pozycję negocjacyjną przy ustalaniu warunków współpracy oraz uzyskaniu dodatkowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę relacje z kontrahentami oraz chęć ekspansji na nowe rynki – ubezpieczenie kredytu kupieckiego obniża, a nawet przełamuje część barier wejścia na nowe, specyficzne rynki. Dostarcza również bardzo istotne informacje na temat potencjalnych kontrahentów, a w szczególności na temat ich kondycji finansowej oraz zachowań płatniczych. Ponadto, mają Państwo dostęp do większego zakresu wiedzy na temat ogólnej sytuacji danego kraju oraz konkretnego rynku, na którym chcą Państwo działać i jego specyfiki.

Od czego chroni ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie należności handlowych chroni Państwa faktury w przypadku braku zapłaty przez kontrahentów. Wypadki, jakie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego to przede wszystkim faktyczna niewypłacalność przedsiębiorstwa, która występuje w sytuacji braku skuteczności windykacji prowadzonej przez Ubezpieczyciela w określonym dla umowy terminie oraz wypadek z tytułu prawnej niewypłacalności, czyli sytuacje obejmujące między innymi: upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego klienta, postępowania układowego klienta lub postępowania sanacyjnego. Jeśli zajdzie któraś z wymienionych wyżej sytuacji, to po dostarczeniu wymaganych dokumentów do Ubezpieczyciela otrzymają Państwo odszkodowanie dotyczące należności, od danego kontrahenta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na:

Ubezpieczenia Majątkowe
Ubezpieczenia Grupowe
Faktoring