Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do następujących osób prawnych:
 • Unity Centrum Ubezpieczeń Należności Sp. z o. o.
 • Unity Centrum Ubezpieczeń Majątkowych Sp. z o. o.
 • Unity Centrum Ubezpieczeń Grupowych Sp. z o. o.
 • Unity Centrum Usług Finansowych Sp. z o. o.

Z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 61/2, 61-131 Poznań

(„Unity Centrum”)

 

I. Informacje ogólne.
 1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest „Unity Centrum”, e-mail: biuro@unitycentrum.pl
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych WWW Administratora, lub kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną albo telefoniczną.
 3. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: iodo@unitycentrum.pl lub pisemnie na adres siedziby: ul. Katowicka 61/2, 61-131 Poznań

 

II. Cel przetwarzania danych przez Administratora.
 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach:
  1. Udzielenia odpowiedzi,
  2. Przedstawienia oferty Administratora,
  3. Zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS),
  4. W celu pomiaru odbiorców w sieci web.
 2. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić wybrany cel powierzenia danych osobowych.

 

III. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w II.1.a II.1.b stanowi zgoda Użytkownika (art 6. 1. a) RODO),  i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy.
 2. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w II.1.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowi Motyw 49 RODO.
 3. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w II.1.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO)

 

IV. Zakres przetwarzania danych przez Administratora.
 1. Dla celów wskazanych w II.1.a II.1.b, w zakresie jaki Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać:
  1. imię i nazwisko (osoba kontaktowa)
  2. numer telefonu kontaktowego
  3. adres e-mail do kontaktu
  4. adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika)
 2. Dla celu podanego w II.1.c:
  1. adres IP
  2. meta dane przesyłane przez przeglądarkę (lub inne urządzenie końcowe nawiązujące połączenie z witryną Administratora)
 3. Dla celu podanego w II.1.d:
  1. meta dane przesyłane przez przeglądarkę

 

V. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
 1. Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi w punktach II.1.a) do II.1.c) będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora.

 

VI. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. przenoszenia danych osobowych
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
  7. Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres podany w I.3, lub list na adres siedziby
 3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.

 

VII. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.
 2. W każdym momencie Użytkownik mogą złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.

 

VIII. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu WWW, a w szczególności dostosować zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Dane opisane w podpunkcie VIII.1 będą używane przez Administratora wyłącznie w celach wymienionych w punkcie II.
 3. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 4. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie).
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 9. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 5-6 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta.

 

IX. Informacje dodatkowe.
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie VI.2
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych