Aktualności

BGK przedłuża gwarancję limitu faktoringowego

Dobra wiadomość dla Przedsiębiorców korzystających z usługi faktoringu!

Bank Gospodarstwa Krajowego przedłużył gwarancje spłaty limitów faktoringowych przeznaczonych dla przedsiębiorców korzystających z faktoringu i należących do kategorii MŚP lub będących dużymi przedsiębiorstwami.

Termin: do 31 grudnia 2023r.

Czym jest gwarancja limitu faktoringowego?

Gwarancja limitu faktoringowego to zabezpieczenie limitu faktoringowego przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej z Funduszu Gwarancji Kryzysowych, udzielonego w złotych lub w walucie obcej, przyczyniającego się do poprawy płynności finansowej. Gwarancja obejmuje spłatę niespłaconych zobowiązań faktoranta wynikających z umowy faktoringowej (za wyjątkiem naliczonych odsetek i innych kosztów).

W związku z tym, że gwarancja stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przedsiębiorca ubiegający się o gwarancję nie może być objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską.

Podstawowe parametry gwarancji

  • zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty
  • kwota gwarancji: do 200 mln zł
  • maksymalna kwota limitu: 250 mln zł
  • okres gwarancji: do 27 miesięcy (okres nie dłuższy niż okres limitu faktoringowego wydłużony maksymalnie o 3 miesiące)
  • waluta zabezpieczanego kredytu: złoty lub waluty obce
  • prowizja za udzielenie gwarancji:
  • dla przedsiębiorcy będący MŚP:

0,25 proc. – za pierwszy rok limitu faktoringowego

0,50 proc. – za drugi rok limitu faktoringowego

  • dla dużego przedsiębiorstwa:

0,50 proc. – za pierwszy rok limitu faktoringowego

1 proc. – za drugi rok limitu faktoringowego

Opłata prowizyjna, płatna jest z góry za okresy roczne, naliczona od kwoty udzielonej gwarancji limitu faktoringowego. Opłata jest pobierana przez Faktora i przekazywana do BGK.

Korzyści z gwarancji

Dzięki gwarancji przedsiębiorca zyskuje:

  • lepsze warunki limitu wynikające z przyjęcia gwarancji (transfer korzyści),
  • wygoda – wszystkie czynności związane z gwarancją i limitem realizowane są w banku kredytującym.