Aktualności

Inflacja, kryzys energetyczny i zwiększająca się niepewność – PAŹDZIERNIK 2022

Widoczny od kilku miesięcy spadek dostaw rosyjskiego gazu, wzrost niepewności politycznej oraz walka z inflacją skutkują obecnie wyższymi stopami procentowymi, wyższą inflacją, mniejszym wzrostem i ogólnie pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną. Według analityków Allianz Trade w IV kwartale bieżącego roku globalny wzrost gospodarczy będzie w ujemnym przedziale, po czym od przyszłego roku nastąpi powolne ożywienie. Wszystkie powyższe czynniki skutkują szeroko rozumianą niewiadomą, związaną z przebiegiem wojny na Ukrainie, dalszymi posunięciami głównych banków centralnych oraz sytuacją na rynku surowców energetycznych, co w konsekwencji powoduje spadek nastrojów konsumentów – ograniczenie inwestycji oraz konsumpcji.

Rosnący poziom inflacji, wyższe ceny czynników produkcji oraz coraz częściej pojawiające się wąskie gardła w łańcuchu dostaw na zapasy skutkują wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy wśród przedsiębiorstw. Oprócz wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy, zmieniły się również zachowania płatnicze dotyczące zobowiązań i należności. Te wszystkie czynniki wymuszają na firmach utrzymywanie wysokiego poziomu dźwigni finansowej. Widoczny jest wzrost zadłużenia finansowego firm niefinansowych w wartościach bezwzględnych.

Sektor energetyczny, w odróżnieniu od innych sektorów radzi sobie dobrze. Również przewidywania w stosunku do przyszłości są pozytywne, chociaż istnieje ryzyko skutków działań politycznych, które mogą wpłynąć negatywnie (np. wzmożona rywalizacja między Chinami i USA, podatek od ‘super zysków’).

Wzrost stóp procentowych w gospodarkach zaawansowanych oraz negatywne nastroje wśród inwestorów skłaniają do ucieczki w bezpieczne miejsca, czego efektem jest wzmocnienie dolara amerykańskiego oraz odpływ kapitału. W 2022 roku na rynkach wschodzących większość walut odnotowała deprecjację w stosunku do silnego dolara.

Po zamknięciu trzech kwartałów 2022 roku, bazując na raporcie COFACE, liczba niewypłacalności firm wzrosła o 4.6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Biorąc pod uwagę wszystkie postępowania sądowe – zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia z postępowaniami o zatwierdzenie układu. Wzrost również widać w przeprowadzanych postępowaniach sanacyjnych. Spadki odnotowują zaś obie formy postępowań układowych i upadłości likwidacyjne. Biorąc pod uwagę sytuacje w poszczególnych branżach to największy wzrost niewypłacalności jest widoczny w budownictwie, usługach, handlu oraz transporcie. Jedynie w produkcji odnotowano spadek liczby niewypłacalności. Dodatkowo utrzymuje się trend, w którym liczba niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (których dotychczas było zawsze najwięcej w zestawieniach) jest na poziomie prawie 1/3 wszystkich niewypłacalności, zaś ponad 2/3 to niewypłacalności przedsiębiorców (włącznie z rolnikami).

Jak można zauważyć sytuacja jest bardzo dynamiczna i niepewna, przewidywania analityków są też z tego względu nie do końca jednoznaczne. Pozostaje nam obserwować i czekać na rozwój sytuacji w kolejnych miesiącach.