News

Rosnąca rola ubezpieczeń cybernetycznych.

Od ponad roku świat zmaga się z falami pandemii Covid 19. Podczas częstych lokdownów w poszczególnych regionach życie wielu ludzi przeniosło się do sieci.  Nie służy już ona tylko do rozrywki czy  pozyskiwania informacji ale stanowi medium do kontaktu z otaczającą nas rzeczywistością. W sieci robimy zakupy, pracujemy, spotykamy się służbowo a dzieci  prowadzą naukę zdalną.

Niestety  w ślad za nową „wirtualną: rzeczywistością oraz zwiększonym ruchem sieciowym podążają nowe zagrożenia ze strony  „cyfrowych przestępców” czy wręcz ich zorganizowanych grup. Próbują oni poprzez włamania na serwery, komputery czy nawet smartfony uzyskać korzyści materialne.  Jak szacuje technologiczna firma Atlas gospodarka światowa straciła ponad bilon dolarów z powodu cyberprzestępstw.

Gazeta Rzeczpospolita na podstawie danych Policji  informowała, iż w samym 2020 roku w Polsce odnotowano ponad 55 tys zgłoszeń dotyczących cyberprzestępstw. Należy mieć jednak świadomość , iż duża ich część nie jest nigdzie zgłaszana i raportowana.

Jedne ze świeższych danych opublikowanych przez firmę Zscaler ( firma dostarczająca usługi związane z bezpieczeństwem informatycznym w chmurze)  podają, iż w marcu br. odnotowano prawie 400 tys. ataków związanych z phishingiem, złośliwymi stronami internetowymi i złośliwym oprogramowaniem. Grupy hackerskie posługują się coraz bardziej wyrafinowanymi metodami  w przejmowaniu kontroli nad danymi podłączonymi do sieci.

W związku z rozwojem tego zagrożenia można stwierdzić, iż nikt z nas nie jest w pełni bezpieczny. Warto zwrócić odpowiednią uwagę na  należyte zabezpieczenie danych poprzez utrudnienia w dostępie do nich. Nie bez znaczenie jest świadomość użytkowników danych. Pracodawcy powinni należycie zadbać o ich odpowiednie przeszkolenie i wykształcenie bezpiecznych nawyków sieciowych.

Do potrzeb rynku starają się w coraz szerszym zakresie dołączyć ubezpieczyciele, którzy oferują  produkty ubezpieczeniowe w tym zakresie.  Propozycje ochrony obejmują szybką pomoc wyspecjalizowanych firm związanych z informatyką śledczą, zwrot kosztów utraconych danych,  roszczenia osób trzecich  a także  kary związane z naruszeniami RODO.

Warto zadbać w tym zakresie o ochronę  gdyż pojawia się wile opinii, że duża część naszego życia pozostanie w sieci już na zawsze.