Aktualności

OCZEKIWANY WZROST LICZBY NIEWYPŁACALNOŚCI W 2022r.

Polska jest jednym z niewielu krajów, w których w 2020r. liczba upadłości znacząco wzrosła w trakcie pandemii (+32%), podczas gdy w Bułgarii wzrost wyniósł zaledwie 4% (r/r). Ubezpieczyciel Euler Hermes szacuje, że liczba niewypłacalności w Polsce rośnie w dwa razy szybszym tempie i na koniec 2021r. wyniesie +62% (r/r).

Przyczyn wzrostu liczby niewypłacalności w Polsce można upatrywać w zmianie przepisów, które wprowadziły uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu, nie wymagające rejestracji przez sąd,  które odpowiadają za ponad 60% przypadków niewypłacalności. Sama zmiana przepisów dała narzędzie do skorzystania z tej formy ochrony przed wierzycielami, natomiast to realne problemy polskich przedsiębiorców, spowodowane zamykaniem poszczególnych branż ze względu na ryzyko zakażeń, są przyczyną zwiększenia liczby niewypłacalności.

Co z niewypłacalnością na świecie?

Według najnowszych prognoz Ubezpieczyciela Atradius, w 2022r. liczba niewypłacalności na świecie wzrośnie o 33%, w porównaniu do danych sprzed pandemii (2019), ponieważ wsparcie fiskalne i pomoc rządowa są wycofywane dla większości branż. Skutkiem tego będą bankructwa części przedsiębiorstw, które zostały ocalone przed niewypłacalnością w 2020r. Atradius szacuje, że problemy finansowe przedsiębiorstw zmaterializują się po czterech kwartałach od zakończenia wsparcia rządowego, kiedy zostaną wyczerpane zapasy gotówki.

Na poziomie regionalnym największego wzrostu liczby upadłości oczekuje się we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Australii.

Jeżeli sprawdzą się prognozy Ubezpieczycieli, dostawcy mogą spodziewać się problemów z odzyskaniem należności, a w najgorszym wypadku utraty płynności finansowej.

Jak zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty ze strony kontrahenta?

Na rynku dostępne są różnego rodzaju zabezpieczenia wierzytelności. Na etapie zawarcia umowy z kontrahentem można brać pod uwagę takie zabezpieczenia jak: poręczenie, zastaw, hipoteka czy dobrowolne poddanie się egzekucji komorniczej (na podstawie art. 777 KPC). Do ich zawarcia wymagana jest jednak akceptacja odbiorcy. Jeżeli zależy nam na formie niezależnej od zgody odbiorcy, lepiej sprawdzi się ubezpieczenie należności, gdzie w przypadku braku zapłaty ze strony kontrahenta po nieskutecznej windykacji lub w przypadku ogłoszenia niewypłacalności odbiorcy wierzyciel otrzymuje odszkodowanie. Innym zabezpieczeniem może być faktoring pełny, gwarantujący pewną zapłatę za towar lub wykonaną usługę.