Aktualności

Konsekwencje ekonomiczne wojny dla wielu sektorów

W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, na całym świecie zaszły wielkie zmiany, a wraz z nimi pojawiły się nowe zagrożenia. Przede wszystkim obecnie mamy do czynienia z wyższymi cenami surowców, co przekłada się na zwiększenie zagrożenia związanego z długotrwałą inflacją. To w konsekwencji przekłada się na wzrost ryzyka wystąpienia niepokojów społecznych i stagflacji, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Rosja jest jednym z kluczowych producentów gazu, ropy naftowej, aluminium, stali i niklu na świecie. Dodatkowo dostarcza na rynki światowe około 20% pszenicy. Jeśli chodzi o Ukrainę, to jest ona największym producentem słonecznika, a także plasuje się w czołówce produkcji kukurydzy, pszenicy, soi, rzepaku, buraków cukrowych i jęczmienia.

Z dniem rozpoczęcia inwazji, na rynkach finansowych zostały odnotowane ogromne spadki, zaś ceny artykułów spożywczych, gazu ziemnego, ropy naftowej czy metali poszybowały mocno w górę. Ceny ropy Brent przekroczyły pierwszy raz, od prawie dziesięciu lat, poziom 100 dolarów amerykańskich za baryłkę.

Sektor motoryzacyjny, chemiczny czy transportowy są bardziej narażone na straty. W sektorze motoryzacyjnym występują niedobory komponentów, towarów oraz odnotowywany jest wzrost cen surowców i towarów. Fabryki z Ukrainy zaopatrują największych producentów samochodów w Europie Zachodniej i niektóre z nich już ogłosiły wstrzymanie działalności , zaś w innych częściach świata zakłady produkcyjne planują już przestoje spowodowane niedoborami komponentów.

Firmy zajmujące się transportem morskim oraz linie lotnicze mocno odczują wzrost cen paliw. Szacuje się, że paliwo stanowi około 30% całkowitych kosztów linii lotniczych. Ponadto, większość krajów, zarówno europejskich, jak i USA oraz Kanada zabroniły wstępu na swoje tereny liniom lotniczym z Rosji. Sama Rosja w odwecie cofnęła dostęp do przestrzeni powietrznej dla tych krajów. W efekcie wpłynie to na wzrost kosztów spowodowany koniecznością pokonywania dłuższych tras. Powodem potęgującym trudną sytuację linii lotniczych jest brak możliwości jakichkolwiek redukcji kosztów przez odnotowywane niższe przychody, będące pokłosiem pandemii.

Transport kolejowy, przez brak możliwości współpracy z rosyjskimi kolejami oraz wynikające z sytuacji ograniczenia możliwości transportowych, również odczuje negatywne skutki wojny

Jak widać wojna z dnia na dzień może zmienić wszystko, od zmiany waluty w bezwartościowy papier, po dwukrotny wzrost cen surowców w ciągu kilku dni lub tygodni.