Aktualności

Faktoring wygrywa z pandemią i notuje wzrosty w 2021r.

41% więcej przedsiębiorców korzysta z faktoringu niż miało to miejsce w poprzednim roku, łącznie 26 tys. firm.

Instytucje faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktoringu sfinansowały, łącznie 362,4 mld zł wierzytelności. Faktorzy obsłużyli ponad 21 mln  faktur. Wszystkie działania Polskiego Związku Faktoringu i wyjście naprzeciw przedsiębiorcom, przyniosły właściwe efekty.

Wszystkie te liczby przyczyniły się do wzrostu obrotów całej branży faktoringowej o blisko 26%, co pokazuje, że faktoring wrócił po 2020 roku na właściwe tory.

Finansowanie w formie faktoringu wybierają już nie tylko małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ale firmy faktoringowe pokazały, że zależy im także na rozwoju mikro przedsiębiorstw. Ich wzrost w łącznym portfelu obsłużonych firm znacznie się powiększył.

Dzięki rosnącemu uznaniu wśród przedsiębiorców, faktoring pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się usług finansowych. Rozwiązuje kluczowy problem, z jakim borykają się firmy: przeciwdziała skutkom opóźnień w płatnościach, które są wciąż największą barierą, jaka stoi na drodze rozwoju firm w Polsce.

Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym, najczęściej korzystają przedsiębiorstwa:

produkcyjne i dystrybucyjne. Utrzymanie płynności finansowej w ich przypadku decyduje o przetrwaniu lub rozwoju. Faktoring umożliwia im zachowanie dobrej kondycji ekonomicznej, a przez to – stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej.