Aktualności

Faktoring w dobie pandemii – czyli jak się ma branża faktoringu?

Po ponad półtorarocznej walce z pandemią i znacznym spowolnieniu rozwoju faktoringu w Polsce, wreszcie faktoring powrócił na właściwe tory. Wszyscy przyzwyczailiśmy się przez lata do dwucyfrowych wzrostów, jednak pandemia wywołała ostre wyhamowanie.

Rok 2020 zakończył się 3% wzrostem obrotów faktoringowych w Polsce, co z pespektywy dużej niepewności oraz spowolnienia gospodarczego było dobrym wynikiem. Po pierwszej połowie 2021r. wzrost obrotów firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktoringu wyniósł 24%, wynik jest świetny.

Na pewno nie byłoby to możliwe gdyby nie szereg zabiegów, które zostały podjęte przez PZF oraz firmy faktoringowe. Do najważniejszych należy uruchomienie programu gwarancji limitów faktoringowych BGK. Program ten umożliwił kontunuowanie finansowania w formie faktoringu wielu przedsiębiorcom, bez względu na ich wielkość. Przedmiotem gwarancji był faktoring z regresem i faktoring odwrotny, czyli bez ubezpieczenia należności i zobowiązań handlowych. Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego z 31 sierpnia 2021r. zostało udzielonych:

  • 2,604 mld zł gwarancji spłaty limitów faktoringowych
  • 3,582 mld zł limitów faktoringowych zabezpieczonych gwarancją
  • 503 gwarancji spłaty limitów faktoringowych

Na podjęcie współpracy z BGK zdecydowało się 17 faktorów.

Co czeka branże faktoringową w 2022r.?

Na pewno dalsze starania firm faktoringowych zrzeszonych w PZF o utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu obrotów. Starania te będą poparte kontynuacją współpracy z BGK, zacieśnionej współpracy z towarzystwami ubezpieczeń kredytów kupieckich w ramach rozwoju faktoringu pełnego. Wspieranie polskich eksporterów, zapewniając im faktoring eksportowy w różnych walutach oraz coraz bardziej elastyczne podejście faktorów i wsłuchiwanie się w potrzeby klientów. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i dalszy rozwój faktoringu w Polsce.