Aktualności

Faktoring – po IQ 2021 faktoring znowu pokazuje, że jest mocną usługą wspierającą przedsiębiorców.

Po trudnym 2020 roku, pierwszy kwartał 2021 r. jednoznacznie pokazuje, że przedsiębiorcy chętnie sięgają po usługę faktoringu. Faktoring udowodnił jak bardzo jest potrzebny dla utrzymania płynności finansowej oraz jak ważne dla firm jest profesjonalne zarzadzanie należnościami.

Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) z faktoringu korzysta obecnie 17,6 tys. polskich przedsiębiorców. Wzrost obrotów firm faktoringowych zrzeszonych w PZF powrócił na dotychczasowe tory i wyniósł blisko 12%. Łącznie faktorzy obsługują 4,7 mln faktur, co przedkłada się na sumę wierzytelności prawie 80 mld złotych.


Podsumowując I kwartał 2021, wg danych PZF:

  • 17,6 tys. firm korzysta z faktoringu
  • 79,6 mld zł wierzytelności nabyte przez faktorów
  • 11,8% wzrost obrotów
  • 4,7 mln obsłużonych faktów

 

Patrząc historycznie na obroty faktorów za I kwartał od 2017 do 2021 trend wzrostowy jest zachowany.

W ujęciu sektorowym z faktoringu najczęściej korzystają firmy produkcyjne, dla których faktoring jest znakomitym narzędziem poprawy płynności finansowej – szybkiego spływu należności oraz terminowej spłaty zobowiązań do dostawców.

W I kwartale 2021r. udział branży produkcyjnej to aż 46,5%, kolejna jest dystrybucja 34,2%, po czym następuje duża luka, detal 4,1%, transport 2,9%, usługi 2,1%, budownictwo 0,8%, pozostałe 9,4%.

Pandemia znacznie spowolniła w ubiegłym roku zainteresowanie usługą faktoringu, jednak faktoring po raz kolejny udowodnił, że jest narzędziem na dobre i złe czasy.