Faktoring

Faktoring pełny (bez regresu) – bezpieczny rozwój Twojej firmy

Faktoring z przejęciem ryzyka, zapewnia nie tylko finansowanie należności odbiorców, ale również bezpieczny ich spływ.

Dzięki połączeniu finansowania i ubezpieczenia należności otrzymujemy najważniejszy dla przedsiębiorcy efekt, czyli bezpieczny rozwój firmy.

Faktoring pełny może być opary o polisę ubezpieczenia należności, którą posiada już klient. Wtedy na mocy trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy klientem, faktorem a towarzystwem ubezpieczeniowym, faktor wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z polisy ubezpieczenia należności. Od tego momentu wszelkie prawa, ale i obowiązki wynikające z polisy ciążą na Faktorze.

Jeśli klient nie posiada własnej polisy, faktor udostępnia klientowi swoją polisę ubezpieczenia należności – efekt jest dokładnie taki sam.
KORZYŚCI:

 • pewna zapłata za dostarczony towar natychmiast po wystawieniu faktury,
 • poprawa płynności finansowej firmy,
 • zabezpieczenie się przed ryzykiem braku zapłaty przez odbiorcę,
 • poprawa struktury bilansu, poprzez trwałe wyksięgowanie należności krótkoterminowych z bilansu,
 • możliwość weryfikacji odbiorców, sprawdzania i ustalania kredytów kupieckich,
 • odciążenie od czynności monitoringu i windykacji należności

 


 

Faktoring niepełny (z regresem) – finasowanie dopasowane do Twoich potrzeb

Faktoring niepełny to natychmiastowe rozmrożenie Twoich należności. Zapłata z faktur sprzedażowych pojawi się na koncie firmowym, nie za 30, 60, 90 dni, lecz natychmiast po wystawieniu faktur. Płynność finansowa przedsiębiorstwa poprawia się wraz z dopływem środków od faktora.

Dzięki szybkiemu spływowi należności zyskujesz możliwość terminowej bądź nawet przedwczesnej zapłaty za dostawę towarów. W oczach dostawców jesteś rzetelnym i wiarygodnym partnerem, co daje możliwość uzyskania skont i rabatów.

Faktoring niepełny to szybki dostęp do gotówki oraz profesjonalny proces zarządzania, monitoringu i dochodzenia należności.
KORZYŚCI:

 • poprawa płynności finansowej firmy
 • natychmiastowa zapłata za zrealizowaną sprzedaż
 • poprawa moralności płatniczej odbiorców
 • odciążenie od czynności monitoringu i windykacji należności
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość wydłużania odbiorcom terminów płatności
 • możliwość szybkiej spłaty zobowiązań u dostawców

 


 

Faktoring cichy – finasowanie faktur bez informowania odbiorcy

Faktoring cichy (tajny) – to natychmiastowe rozmrożenie Twoich należności bez wiedzy odbiorcy.

Zyskujesz finansowanie należności, jednak bez dodatkowych atutów usługi faktoringu (sprawdzenia odbiorcy, monitoringu płatności, dochodzenia należności). Odbiorca nie jest w żaden sposób informowany o cesji wierzytelności. Dlatego faktoring cichy ma charakter pożyczki, a tym samym jest obarczonym większym ryzykiem braku zapłaty ze strony odbiorcy. Jednak są sytuacje, kiedy nie chcemy z różnych względów informować odbiorcę o zbyciu wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego, w takim przypadku faktoring cichy jest dobrym rozwiązaniem.
KORZYŚCI:

 • poprawa płynności finansowej firmy
 • natychmiastowa zapłata za zrealizowaną sprzedaż
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość wydłużania odbiorcom terminów płatności
 • możliwość szybkiej spłaty zobowiązań u dostawców

 


 

Faktoring odwrotny – finasowanie zobowiązań wobec dostawców

Faktoring odwrotny – to krótkoterminowe finansowanie obrotowe, które polega na finansowaniu zobowiązań wobec dostawców.

Usługa ta daje duże możliwość wynegocjowania lepszych warunków handlowych, rabatów w zamian za terminowe lub wcześniejsze regulowanie zobowiązań. W oczach dostawców jeszcze bardziej zwiększasz swoją wiarygodność i rzetelność, a od faktora otrzymujesz dodatkowy termin na spłatę zobowiązania.
KORZYŚCI:

 • zwiększenie wiarygodności w oczach dostawców
 • rzetelność i terminowość w spłacaniu zobowiązań wobec dostawców towarów
 • możliwość uzyskania rabatów za wcześniejszą płatność
 • możliwość zwiększenia kredytu kupieckiego u dostawców odciążenie od czynności związanych z zarządzaniem zobowiązaniami

 


 

Niestandardowe rozwiązania – usługa uszyta na miarę Twoich potrzeb.

Dla zespołu Unity Centrum nie ma tematów niemożliwych, są jedynie trudniejsze do rozwiązania, ale od tego jesteśmy, aby kreatywnie i konstruktywnie podchodzić do potrzeb Klienta. Jesteśmy grupą do zadań specjalnych, dzięki naszemu 18-letniemu doświadczeniu w branży faktoringowej, znajomością rynku faktoringowego, wiedzy na temat usług świadczonych przez faktorów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, nie boimy się żadnych wyzwań i trudnych zadań. Przekonali się o tym nasi Klienci, którzy korzystają z różnych niestandardowych rozwiązań.

W większości są to nasze autorskie rozwiązania. Dlatego jeśli standardowa usługa faktoringu jest dla Ciebie niewystarczająca zapraszamy do kontaktu.

Mamy narzędzia i wiedzę, której nie boimy się użyć.