Ubezpieczenie kredytu kupieckiego dla firm w Bydgoszczy


Coraz więcej firm zarówno małych, średnich, jak i dużych, funkcjonuje w oparciu o odroczony termin płatności. Jest to nic innego jak kredyt kupiecki, który opiera się na tym, że sprzedający za swoje towary lub usługi otrzymuje należność w późniejszym terminie. Jest on więc narażony na ryzyko, które wiąże się z upadłością kontrahenta, a w ostateczności niewypłaceniem należnych mu środków finansowych. Firmy w Bydgoszczy powinny wiedzieć, że mogą na taką ewentualność odpowiednio się zabezpieczyć. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego w Bydgoszczy ma za zadanie ochronić interesy sprzedającego przez przeniesienie ryzyka handlowego na Ubezpieczyciela, dzięki czemu może on otrzymać odszkodowanie będące zwrotem należności, wynikających z zawartych umów oraz wystawionych do nich faktur.

Ubezpieczenie należności – kto może skorzystać?

 

 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego w Bydgoszczy mogą wykupić wszystkie firmy, które oferują swoim klientom sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie należności w Bydgoszczy umożliwia nie tylko ochronę w przypadku niewypłacalności odbiorcy, ale zwiększa także konkurencyjność na rynku. Wszystko dzięki temu, że możliwe jest zaproponowanie kontrahentom lepszych warunków rozliczeniowych. Co więcej, nie ma potrzeby robienia dużych rezerw na ewentualne straty finansowe. To wszystko może mieć bardzo korzystny wpływ na poprawę płynności finansowej w firmie. Należy jednak pamiętać o tym, że zakup towaru lub usługi musi być potwierdzony fakturą lub odpowiednim dokumentem wskazanym w umowie ubezpieczenia należności w Bydgoszczy - handlowych, ponieważ między innymi na tej podstawie wypłacane jest odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń.


Ubezpieczenie kredytu kupieckiego u brokera – co zapewniamy?

 

 

 Unity Centrum Ubezpieczeń Należności Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy w Bydgoszczy, który na początku współpracy przeprowadza audyt istniejących polis ubezpieczenia należności w Bydgoszczy, a następnieprzygotowuje program ubezpieczeniowy, uwzględniający specyfikę prowadzonej przez Klienta działalności. Dzięki temu Klient otrzymuje polisę ubezpieczenia kredytu kupieckiego, która jest całkowicie dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. Nasze usługi oferujemy na terenie Bydgoszczy i okolic.