Istnieje wiele metod skutecznego zarządzania ryzykiem handlowym. Można je ograniczać organizując sprzedaż wyłącznie za gotówkę, co w aktualnych warunkach rynkowych jest mało realne. Można stworzyć procedury zatrzymania ryzyka handlowego we własnej organizacji, korzystając m.in. z raportów gospodarczych bądź różnego rodzaju baz danych. Można wreszcie przenieść ryzyko handlowe na inny podmiot, korzystając z ubezpieczenia kredytu kupieckiego lub faktoring pełnego.

Nasze usługi w zakresie consultingu polegają na:

 

 

  • przeprowadzeniu analizy obecnie funkcjonujących procedur zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie
  • doborze odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem handlowym, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta
  • przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników dedykowanych do obsługi systemu zarządzania należnościami