Polska Izba Ubezpieczeń podaje, że już ponad 750 tysięcy osób korzysta z prywatnych ubezpieczeń medycznych. Długie listy oczekiwania do specjalisty czy też niekończące się kolejki w przychodniach publicznej opieki zdrowotnej powodują, że coraz więcej Polaków zaczyna interesować się rynkiem ubezpieczeń zdrowotnych i składnia się do leczenia prywatnego. 

Korzyści grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracodawcy: 

 

 

 • pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej
 • opłaty abonamentowe można wliczyć w koszty prowadzenia działalności
 • mniejsza absencja pracowników
 • dodatkowy czynnik motywacyjny dla pracownika
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku pracy 

Korzyści grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników: 

 

 

 • pracownicy mają możliwość korzystania bezpłatnie z badań, prywatnych lekarzy unikając przy tym kolejek
 • pracownik 25- letni i 50 -letni w jednakowy sposób korzysta z usług ubezpieczyciela za taką samą cenę
 • polisa grupowa jest zdecydowanie tańsza niż ubezpieczenie indywidualne
 • nie jest potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego, kiedy wybieramy się do specjalisty (tak jak w przypadku abonamentu medycznego)
 • zatrudnione osoby mogą taniej wykupić ubezpieczenia zdrowotne dla swoje rodziny  

Kryteria na które należy zwrócić uwagę przy wyborze prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego: 

 

 

 • co zawiera zakres świadczeń objętych ubezpieczeniem?
 • w jakim przedziale wiekowym możemy wykupić umowę
 • ile wynosi wysokość składki, za jaki okres i zakres ochrony
 • wyłączenia - czyli w jakich przypadkach nie otrzymamy świadczeń
 • jak długo trwa okres karencji?
 • jaki jest zakres świadczenia wizyt domowych?
 • limity - czy wizyty u lekarza są limitowane (najczęściej są), czy korzystanie z usług medycznych nie wymaga wniesienia przez pacjenta dodatkowych dopłat?