Unity Centrum Ubezpieczeń Majątkowych Sp. z o.o. świadczy usługi dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli - zarówno roszczeń z ubezpieczeń majątkowych jak i z ubezpieczeń osobowych. Obsługujemy roszczenia osób prywatnych oraz firm.

W zakresie podejmowanych czynności znajdują się:

 

 

  • ustalenie okoliczności powstania szkody
  • zebranie kompletu dokumentacji
  • ustalenie podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody (w przypadku szkód z oc)
  • ustalenie postaci i rozmiarów szkody – zarówno osobowej jak i majątkowej
  • wycenę szkody
  • sformułowanie roszczeń
  • dochodzenie roszczeń w drodze negocjacji
  • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej (współpraca z kancelarią adwokacką)