Istotnym elementem konstrukcji programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest wysokość  sumy gwarancyjnej oraz limitów poszczególnych klauzul. Posiadanie odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej podnosi wiarygodność firmy w oczach kontrahentów.

Ubezpieczający ma możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowy zakres tzw. klauzule ubezpieczeniowe dostosowane indywidualnie do rodzaju, skali oraz zakresu prowadzonej działalności. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej może zostać uzupełnione między innymi o takie klauzule jak: OC pracodawcy, OC najemcy, OC za podwykonawców, OC za mienie powierzone, OC w środowisku naturalnym, OC za produkt z możliwością pokrycia kosztów wycofania produktu niebezpiecznego z rynku.

Jako broker ubezpieczeniowy doradzamy naszym partnerom biznesowym w doborze odpowiedniego programu ubezpieczenia gwarantującego realną ochronę przed roszczeniami osób trzecich. Obsługa brokerska zakłada również pomoc w obsłudze zgłaszanych roszczeń  - uznawania ich zasadności, przekazywaniu ich do ubezpieczyciela oraz nadzór nad procesem likwidacji szkody.