Produkty w zakresie ubezpieczeń ryzyk dobrowolnych (auto casco, nnw, ubezpieczenie szyb, assistance)  charakteryzują się zróżnicowanym zakresem oraz wieloma wariantami ubezpieczenia. Współpraca z naszą firmą w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych gwarantuje wybór optymalnego rozwiązania dla zarządzanej floty pojazdów.

W zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy:

 

 

  • analizę dotychczasowych umów ubezpieczenia
  • wdrożenie programów naprawczych (dla flot szkodowych)
  • opracowanie optymalnego zakresu ubezpieczenia
  • negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi
  • porównanie ofert oraz rekomendację brokerską
  • pośrednictwo w zawarciu oraz nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy ubezpieczenia
  • administrację zawieranymi umowami ubezpieczenia
  • stały monitoring przebiegu ubezpieczenia  (zindywidualizowany system raportów)