Na bazie uzyskanych pełnomocnictw od naszych klientów współpracujemy ze wszystkimi Towarzystwami ubezpieczeniowymi funkcjonującymi na polskim rynku. Ulokowanie programu ubezpieczenia w jednym z nich poprzedzone jest wieloma etapami postępowania  przygotowawczego.

Główne etapy współpracy to:

 

 

  • audyt ubezpieczeniowy składający się z analizy obowiązujących umów ubezpieczenia
  • ocena ryzyka oraz identyfikacja indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych
  • opracowanie programu ubezpieczenia zapewniającego maksymalną ochronę ubezpieczeniową
  • przeprowadzenie negocjacji warunków ubezpieczenie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
  • analiza uzyskanych ofert rynkowych oraz pomoc w wyborze ubezpieczenia zoptymalizowanego pod kątem merytorycznym i finansowym
  • wdrożenie programu ubezpieczeniowego
  • bieżąca obsługa zawartych umów ubezpieczenia oraz doradztwo i wsparcie na każdym etapie współpracy
  • likwidacja szkód – aktywne uczestnictwo brokera w pełnym procesie likwidacji szkód z obsługiwanych umów ubezpieczenia od momentu zgłoszenia aż po wypłatę odszkodowania