Unity Centrum Ubezpieczeń Grupowych Sp. z o.o. jest częścią grupy brokerskiej Unity Centrum oraz jedną z nielicznych firm w Polsce wyspecjalizowanych w tematyce ubezpieczeń grupowych oraz zdrowotnych.

Nasze usługi w zakresie ubezpieczeń grupowych dla firm, polegają na poprawie warunków obecnie funkcjonującej umowy bądź też na skonstruowaniu nowej, idealnie dostosowanej do potrzeb i wymagań Pracowników.

Naszym Klientom zapewniamy:

 


  • przeprowadzenie audytu istniejącej polisy ubezpieczenia grupowego
  • przygotowywanie programu ubezpieczenia grupowego, uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Pracowników
  • przeprowadzenie pełnej analizy uzyskanych ofert rynkowych zarówno pod kątem merytorycznym (zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń) jak i kosztowym (wysokość składki) oraz pomoc w wyborze ubezpieczyciela
  • doradztwo i wsparcie w trakcie funkcjonowania umowy ubezpieczenia

 

Unity Centrum Ubezpieczeń Grupowych jest członkiem grupy brokerskiej Unity Centrum w skład której wchodzą:

 


 

UNITY Centrum Ubezpieczeń Należności – Broker ds. Ubezpieczeń Należności

UNITY Centrum Ubezpieczeń Majątkowych – Broker ds. Ubezpieczeń Majątkowych

UNITY Centrum Ubezpieczeń Grupowych – Broker ds. Ubezpieczeń Grupowych

UNITY Centrum Usług Finansowych – Broker ds. Faktoringu