Faktoring odwrotny pozwala Dostawcy otrzymać  spłatę należności przed upływem terminu jej płatności. Ten rodzaj faktoringu przynosi korzyści zarówno dla Odbiorcy, jak i dla Dostawcy. Faktoring odwrotny doskonale sprawdza się w przypadku firm współpracujących ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary/usługi lub oferują zbyt krótkie terminy płatności.

Korzyści jakie zapewnia faktoring odwrotny:

 

 

  • wzrost zdolności do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności także (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń
  • możliwości uzyskania korzystnych rabatów od dostawców za szybszą płatność
  • wzrost konkurencyjności, dzięki możliwości zastosowania dla swoich kontrahentów dłuższych terminów płatności
  • budowanie wizerunku rzetelnego płatnika i wiarygodnego partnera biznesowego