Faktoring niepełny (z regresem) pozwala na finansowanie krótkoterminowych należności krajowych i zagranicznych przed terminem ich wymagalności. Dedykowany jest Klientom posiadającym w portfelu odbiorców godnych zaufania, ponieważ cesja wierzytelności na faktora nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika – ryzyko braku spłaty należności ciąży na Kliencie.

Korzyści jakie zapewnia faktoring niepełny:

 

 

  • skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę za towary i usługi
  • możliwość terminowego regulowania należności w ZUS i US, rat leasingowych, wynagrodzeń i innych bieżących
  • finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
  • możliwość wynegocjowania rabatów u dostawców za szybszą płatność
  • większą konkurencyjność dzięki dłuższym terminom płatności dla kontrahentów