Grupowe ubezpieczenie na życie jest stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie zdrowia i życia ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin. Dzięki ubezpieczeniu pracownik posiada zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. 

Ubezpieczenie grupowe - korzyści dla pracodawcy

 

 

  • pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej
  • zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy
  • skuteczne wspomaganie zarządzania firmą dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej

Ubezpieczenie grupowe - korzyści dla pracownika

 

 

  • pomoc finansowa dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci lub choroby
  • pełna ochrona przy znacznie niższej składce, niż w przypadku zawarcia polisy indywidualnej
  • otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin dziecka, śmierci rodziców bądź teściów
  • wypłacane świadczenia ubezpieczeniowe zwolnione są z podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn