Ubezpieczenie należności

W związku z utrzymującą się od wielu lat niestabilną sytuacją gospodarczą,  coraz więcej firm dostrzega potrzebę zabezpieczenia spływu swoich należności handlowych.  Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczania ryzyka handlowego.

Ubezpieczenie należności ma na celu:

 

 

  • przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na ubezpieczyciela
  • zabezpieczenie płynności finansowej firmy
  • poprawę wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach dostawców i instytucji finansowych
  • zwiększanie konkurencyjności firmy dzięki możliwości wydłużenia odbiorcom terminów płatności bądź podwyższenia wysokości kredytu kupieckiego
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas zdobywania nowych klientów oraz otwierania się na nowe rynki zbytu

Jako Broker ubezpieczeniowy Naszym Klientom zapewniamy:

 

 

  • przeprowadzenie audytu istniejących polis ubezpieczenia należności
  • przygotowywanie programu programu ubezpieczeniowego uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności, dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego Klienta
  • przeprowadzenie pełnej analizy uzyskanych ofert rynkowych zarówno pod kątem merytorycznym jak i kosztowym oraz pomoc w wyborze ubezpieczyciela
  • doradztwo i wsparcie w trakcie funkcjonowania umowy ubezpieczenia
  • wsparcie narzędziowe IT - dostęp do Panelu Klienta, możliwość śledzenia postępów  w realizacji przetargu, wgląd do rekomendacji brokerskiej, itp.